Mandal er en by i utvikling, det er det få som er uenig i. Det er nevnt i hundre andre anledninger – men det er klart at hotell, fengsel, ny vei og nå (forhåpentligvis) et utdannings- og innovasjonhus skaper enormt mange nye arbeidsplasser i denne byen. Men BI gjorde nettop et studie på netto nyskaping i privat sektor i perioden 2003 – 2014, og tallene overrasker! Det viser seg, i følge BI, at 2 av 3 nye arbeidsplasser i Norge skapes av startups.

I Norge er det en forestilling om at det er de store bedriftene og det etablerte næringslivet som skaper de nye arbeidsplassene. Nye tall fra forskningsprosjektet «The State of Norwegian Entrepreneurship» ved Handelshøyskolen BI viser et helt annet bilde. Det er de nye og de unge bedriftene som betyr mest for jobbskaping og omstilling. 2 av 3 nye arbeidsplasser er skapt i de nye og unge bedrifter med mindre enn 10 ansatte (Start-ups). – Utdrag fra rapport

I 2017 var det 317 aktive bedrifter med 1-4 ansatte i Mandal kommune (SSB). Det er en relativt stor andel med tanke på byens størrelse. Det er selvfølgelig ikke relevant for alle å være samlokalisert i et gründermiljø, men at det er en god del av disse som kan dra nytte av hverandre erfaringer, nettverk og kunnskap er det ingen tvil om. Og hvis det faktisk er sånn – at 2 av 3 nye arbeidsplasser skapes i nye og små bedrifter. Ja da bør det bygges en infrastruktur og skapes noen insentiver som gjør det enklere å starte opp og skalere i Mandal. Det er helt klart at timingen er riktig for å ta konseptet “coworking” til Mandal, forhåpentligvis som starten på noe mye større.