Det er sånn Tom Blomqvist beskriver det, at ideene bare faller ned i hodet hans. Ofte genialt, av og til litt slitsomt.

Tom Blomqvist startet Evion AS i 1996, og fikk samtidig en rammeavtale med Oslo Universitetssykehus, Aker, Ullevåll, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Statens senter for epilepsi og personalboliger. Om ikke dette er imponerende så vet ikke jeg, men det er vel sånt som skjer når man får gratis forsyninger av gode ideer med jevne mellomrom. Grunnen til at han valgte å starte akkurat her, var fordi han fikk patent på nivåbestemmelser i tanker og siloer, noe som sykehusene virkelig var sultne på. De trenger å vite nøyaktige nivåer i for eksempel et terapibad.

I 2016 fikk han enda en patent, denne gangen en designpatent. Nærmere bestemt på en One-leg technology, til både industri og til sykehus. I praksis så betyr dette at man kan bestemme nivået på en tank som står på et ben, uavhengig om tankene er en prosess i firkantet, runde eller trekantet. Firkantet, trekantet, og runde tanker gir mulighet for å automatisere plassen i de rom tankene skal plasseres. Den samme tanken brukes av sykehusene for å produsere tørr damp. Denne dampen blir tilført ventilasjonsanlegget slik at luftfuktigheten aldri er under 40% eller over 70%. Dette er et krav fra leverandører av CT og MR maskiner, men også i kommunikasjonsrom.

Tilleggsgevinsten med dette er at mugg, sopp, bakterier, virus og allergifremkallende stoffer ikke kan leve. Dette brukes i dag av både Rikshospitalet og av Radiumhospitalet, som renrom på sykehusavdelingene. Fordelen med dette produktet er også at den er 100% vedlikeholdsfri og servicefri, selv om den går 24 timer i døgnet, hele uken. Svært nøyaktig er den også. Dette var etterspurt av sykehusene, og Tom satt derfor i gang med å produsere den.

Nå for tiden har Tom vært i Trondheim, hvor han akkurat har landet en avtale med veidirektoratet. Denne avtalen går ut på ny-teknologisk bekjempelse av vegetasjon langs veier. Han har tidligere også utviklet et system for veiing om bord på saltbiler, slik at forbruket optimaliseres. Tom har med andre ord derfor en god fot inn forbi i denne industrien allerede.

Planene fremover er å følge opp utviklingen av systemet for vegetasjonsbekjempelse, i tillegg til å følge opp dampgeneratoren og dampsystemet som han holder på å utvikle, som man kan bruke til å sterilisere blant annet plastkasser og traller på flyplasser. Han har også en dialog med matvarekjedene om mobile systemer for sterilisering av trillevogner.

Det er med andre ord travelt å være Tom, men det er jammen meg gøy også.