fbpx

meet the team - - Circle - Individual

Hilde Hovland

ForbedringsConsult

Gjennom ForbedringsConsult tilbyr Hilde prosjektledelse og rådgivning innen Lean, digitalisering og kvalitet. Har 20 års erfaring som sivilingeniør fra ulike roller i prosessindustrien, SMB bedrifter, olje & gass og oppstart av egen bedrift. 11 års erfaring med Lean gjennom EBS (Elkem Business System) har vært viktig for å oppnå resultater.  Litt om hovedområdene og eksempler på tjenester:

Lean: Kontinuerlig forbedring, flyt og standardisering er sentralt. Lean er et virkemiddel og arbeidsmåte for bedre kundeopplevelser og økt konkurransekraft.
Digitalisering: Nye forretningsmuligheter gjennom transformasjonprosjekter for å skape verdier og økt konkurransekraft. Målet er bedre samhandling mellom mennesker, prosesser, organisasjon og IT teknologi.
Kvalitet: Kvalitetskontroll, kvalitetssystemer, kvalitetsledelse, internrevisjon.

Eksempler på tjenester:

  • Kartlegging og gevinstanalyse av forretningssystemer for bedre utnyttelse av eksisterende IT systemer og/eller implementere ny teknologi.
  • Modellering og effektivisering av manuelle eller trege arbeidsprosesser.
  • Kartlegge, redusere eller fjerne flaskehalser som gir dårlig flyt. Strukturert problemløsning gjennom ulike metoder.
  • Rådgivning for å innføre Lean eller deler av Lean metodikk.
  • Kartlegge, planlegge og lede forbedringsprosjekter. Være en katalysator og hjelpe til med søknader mot offentlige tilskuddsordninger.

Kontaktinfo:
Tlf: + 47 926 82 477
Epost: hilde.hovland@forbedringsconsult.no
Web: www.forbedringsconsult.no