Som en kreativ sjel, og ikke minst som en engasjert miljøforkjemper, begynte Andrè Knudsen å sette tanken og ideen sin på papir i januar/februar 2019. Han fikk nemlig en ide om å lage en slags plattform som tracker ditt miljøavtrykk basert på blant annet transport og mat.

Miljø og klima for tettsteder og byer har alltid vært fascinerende for Andrè, da det har en direkte påvirkning på livskvalitet til både folk og dyr. Byene er de som i dag setter størst utslippsavtrykk, og dette må gjøres noe med. Byene blir bare større og større, og innen 2050 vil 2/3 av verdens befolkning leve i byer eller i urbane strøk.

Andrè ønsker å skape bedre levevilkår for de som bor i byer, han vil fremme bruken av sykkel, kollektiv trafikk og el-biler da dette er med på å skape et bedre by-klima, og derav bedre levevilkår. I praksis så betyr dette at man går med en slags skritteller som kan telle ditt avtrykk via bruken av kollektiv transport, sykling og gåing, og etter hvert med valg av matvarer som er kortreist og bærekraftig. Med disse verdiene kan man i sanntid legge inn, og få målt og telt, slik at man kan se hvor mye det faktisk hjelper å ta bussen til jobb i for eksempel en måned. Det er rett og slett snakk om å sette et tall og en verdi man kan måle og tracke over tid, slik at man kan se sitt faktiske avtrykk.

Tanken er å gjøre det hele til en positiv greie, slik at brukeren kan føle mestring, og ikke minst at brukeren kan se noe håndfast. På denne måten vil man bli bevisst på eget forbruk, og få følelsen av mestring i stedet for den mye omtalte pekefingeren. Ønsket er å lage en plattform som bevisstgjør eget forbruksmønster, både for privatpersoner men også for bedrifter. Økt kunnskap er stikkordet, for her er det snakk om å løfte frem det man faktisk kan gjøre noe med.  

Det å være med i Gründerhub har til nå gitt mye erfaring og læring. Det har vært givende å være i et miljø som tenker nyskapende, hvor drømmer, kreativitet og lidenskap er mer en velkomment. Konstruktive tilbakemeldinger, og sparringspartnere er gull verdt i denne prosessen. Det er rett og slett en sjanse han aldri ville vært foruten.

Planen videre er å skaffe seg partnere, bygge videre på ideen og planene. Andrè ønsker å henvende seg til interessegrupper, og muligens spisse plattformen enda mer, i tillegg til å drive med god gammeldags lobby-virksomhet i de rette miljøene. Målet er å få en velfungerende plattform med grunnfunksjonene i løpet av sommeren, slik at han etterpå kan konsentrere seg om å legge til flere funksjoner etter hvert som ideene strømmer på.

En god ide som plutselig blir til et positivt verktøy i riktig retning, det er akkurat dette vi trenger!