Max ønsket å være med i Gründerhub Kull 6 for å bygge et lokalt nettverk, komme tettere på potensielle investorer, og få innsikt og erfaringer som hjelper de videre. Han har et håp om å få løst de viktigste utfordringene de har nå med å finne en god CTO, og å lande investorer.

Gründeren Maximilian Trommer valgte i mars 2018 å starte firmaet Rebartek AS. Firmaet har vokst stort på kort tid, og har nå 10 ansatte, med ønske om å ansette flere i nær fremtid. Max brenner for å optimalisere ting, og får mange ideer, men få av dem har virket økonomisk fristende. Han tror at han har funnet en god mulighet med Rebartek, og velger derfor å satse på dette.

Problemet som Max ønsket å løse var installasjon av armering i betongkonstruksjoner, som er en fysisk krevende jobb som det er vanskelig å rekruttere folk til. I tillegg øker kravene stadig til effektivitet, kvalitet, nøyaktighet samt at det blir strengere regler rundt innleie av arbeidskraft. I dag gjøres så og si all produksjon av armeringskurver manuelt.

Med Rebartek ønsker han å automatisere produksjonen med roboter, slik at de løser flere problemstillinger på samme tid. Mindre behov for manuell arbeidskraft, og færre arbeidstimer på byggeplassen gir færre ulykker, større nøyaktighet og konsistent produksjon gir høyere kvalitet osv. De vil i tillegg sørge for en sømløs kundereise for entreprenør-selskaper, fra bestilling til levering på byggeplassen. På denne måten oppfyller de enda et av kundens behov igjennom effektivisering av administrasjon og dokumentasjon rundt armeringsproduksjonen.

De har nå kommet så langt at de har fullskala prototyper som allerede har produsert første levering til kunde. De jobber nå med å optimalisere robotens arbeidsprosesser med hjelp av ulike teknologiske verktøy for å gjøre sin løsning skalerbar. I tillegg til dette jobber de også med å bygge ut porteføljen av produkter som robotene kan produsere. Planen videre er å få investorer på gli, og å ansette en CTO med den rette spisskompetansen som tar bedriften opp til neste steg med tanke på teknisk utvikling og oppskalering. I Q3 2019 begynner de med å skalere produksjonen.

Om du ønsker å vite mer om Rebartek så finner du de på rebartek.com, @rebartek på Twitter, eller Rebartek AS på LinkedIn. Ikke nøl med å ta kontakt via deres kanaler for en prat dersom du enten føler deg som en god kandidat, eller om du er interessert i å investere i dette prosjektet. Kom gjerne også med tips om du kjenner noen som kunne være interessert.